Hostující soubory v sezóně

SEZONA 1899/1900

Hlahol
Te Deum (Hlahol) (Národní divadlo od 03.04.1900 do 03.04.1900)
Ústřední Matice českoslovanských div. ochotníků (Ústřední Matice div. ochotnictva československého)