Hostující soubory v sezóně

SEZONA 1917/1918

Neudáno
Proslov - pro Českou stranu socialistickou (Národní divadlo od 01.05.1918 do 01.05.1918)
Proslov - na paměť založení Národního divadla (Národní divadlo od 16.05.1918 do 16.05.1918)
Proslov - pro Stranu českoslov. socialní demokracie (Národní divadlo od 30.04.1918 do 30.04.1918)