Hostující soubory v sezóně

SEZONA 1931/1932

Neudáno
Proslov - pro Osvětový klub Národní Demokracie (Národní divadlo od 06.05.1932 do 06.05.1932)
Pražská tělocvičná jednota Sokol
Jubilejní tělocvičná akademie (Národní divadlo od 06.12.1931 do 06.12.1931)
Slovenské národní divadlo Bratislava
Král´ Svätopluk (SND Bratislava) (Národní divadlo od 02.07.1932 do 02.07.1932)
Zemské divadlo Brno
Morana (Zemské divadlo Brno) (Národní divadlo od 01.07.1932 do 01.07.1932)