Hostující soubory v sezóně

SEZONA 1931/1932

Neudáno
Proslov - pro Osvětový klub Národní Demokracie (Národní divadlo od 06.05.1932 do 06.05.1932)
Pražská tělocvičná jednota Sokol
Jubilejní tělocvičná akademie (Národní divadlo od 06.12.1931 do 06.12.1931)
Slovenské národní divadlo Bratislava
Kráľ Svätopluk (SND Bratislava) (Národní divadlo od 02.07.1932 do 02.07.1932)
Zemské divadlo Brno
Morana (Zemské divadlo Brno) (Národní divadlo od 01.07.1932 do 01.07.1932)