Hostující soubory v sezóně

SEZONA 1949/1950

Komunistická strana Československa
Vzpomínkový večer na paměť 26. výročí úmrtí V. I. Lenina (Smetanovo divadlo od 20.01.1950 do 20.01.1950)
Neudáno
Slavnostní umělecký večer na počest sjezdu ČSM (Smetanovo divadlo od 10.06.1950 do 10.06.1950)
Úvodní slovo - k dvacátému výročí úmrtí Aloise Jiráska (Národní divadlo od 12.03.1950 do 12.03.1950)
Majakovskij s námi (Národní divadlo od 14.04.1950 do 14.04.1950)
Projev - k Svátku matek (Národní divadlo od 14.05.1950 do 14.05.1950)
Projev - k týdnu údernických směn (Národní divadlo od 19.11.1949 do 19.11.1949)
Proslov - na počest narozenin Aloise Jiráska (Tylovo divadlo od 23.08.1949 do 23.08.1949)
Úvodní slovo - k 125. výročí moskevského Malého divadla (Národní divadlo od 26.10.1949 do 26.10.1949)
Slavnostní projev - k 5. výročí Slovenského národního povstání (Divadlo 5. května od 28.08.1949 do 28.08.1949)
Osipovův státní ruský orchestr lidových nástrojů
Koncert Osipova státního ruského orchestru lidových nástrojů (Smetanovo divadlo od 16.11.1949 do 16.11.1949)
Slovenské národní divadlo Bratislava
Krútňava (SND Bratislava) (Smetanovo divadlo od 16.05.1950 do 29.11.1950)
Státní divadlo Brno
Symfonie života (Státní divadlo Brno) (Smetanovo divadlo od 06.12.1949 do 06.12.1949)
Ples kadetů (Státní divadlo Brno) (Smetanovo divadlo od 06.12.1949 do 06.12.1949)
Státní divadlo Ostrava
Naši furianti (Státní divadlo Ostrava) (Smetanovo divadlo od 05.12.1949 do 05.12.1949)
Ústřední rada odborů
Estrádní večer na počest delegátů krajské všeodborové konference (Divadlo 5. května od 15.10.1949 do 15.10.1949)