Vedení a soubory

SEZONA 1944/1945

(18.08.1944 - 30.07.1945)
Divadla
Národní divadlo (18.08.1944 - 30.07.1945 )
Název instituce: Národní divadlo. Od 1.9.1944 zastaven provoz, pravidelný provoz opět od 27.5.1945. V červnu jmenováno nové vedení, soubory stejné jako v sez.1945-46.
 
Stavovské divadlo (17.06.1945 - 14.07.1945 )
 
Prozatímní divadlo (01.04.1945 - 04.05.1945 )
ND bylo donuceno zahájit provoz v budově bývalého Prozatímního divadla.