Olim
Role
Jiří z Harašova: František Matějovský
Strážný duch rodu Harašovského: Hana Kvapilová, Loisa Viscusiová
Baron Hugo Rombald: Karel Želenský
Démon rodu Harašovského: Karel Želenský
Kublajevič: Karel Želenský
Rytíř Rimberger: Karel Želenský
Sinan paša: Karel Želenský
Adolf z Galveru: Karel Želenský
Baron Kalburg: Achille Viscusi
Leo rytíř z Klánova: Karel Mušek
Oscar Linga: Emil Focht
Vratislav: Pravoslav Řada
Štěpán: Josef Karásek
Halpach: Karel Váňa
Mongolský čaroděj: Václav Fabián
Jiný trpaslík: Jan Hladík
Stařena-Krasavice: Anna Korecká
Jaroslav: Rudolf Innemann
Václav I.: Karel Hašler
Bedřich II.: Václav Zintl
Filip Dobrý: Karel Mušek
Dlouhý rytíř: Josef Loos
Krátký rytíř: František Gerlický
Hlasatel vévody burgundského: Karel Pulc
Šlechtic z družiny Jana z Harašova: Emil Focht
Šlechtic z družiny Jana z Harašova: Václav Zintl
Šlechtic z družiny Jana z Harašova: Karel Hašler
Šlechtic z družiny Jana z Harašova: Bedřich Bohuslav
Šlechtic z družiny Jana z Harašova: Ferdinand Bartoš
Šlechtic z družiny Jana z Harašova: Karel Kindl
Sultán Amurad VI.: Robert Polák
Císař Rudolf II.: Robert Polák
Kapi-aga: Rudolf Innemann
Ladislav Mörthen: Jindřich Mošna, Karel Váňa
Žalářník: Antonín Hlaváček
Farář z Harašova: Karel Mušek
Stavitel: Emil Focht
Jeho tovaryš: Václav Zintl
Fotogalerie
Olim - 14.04.1904, Karel Váňa