Proslov - na počest Slovinců
Role
Přednes: Marie Laudová