Dramatický proslov - na výroční paměť úmrtí Bedřicha Smetany
Role
Mařenka Krušinová: Hana Kvapilová
Vendulka Palouckých: Ludmila Vlčková