Slavnostní koncert umělců ND Vám vděčnost - úcta a trvalý dík!
Autoři