Slavnostní shromáždění k 117. výročí narození V. I. Lenina
Autoři