Proslov - na stoletou paměť narozenin Františka Turinského
Role
Přednes: Hana Benoniová