Proslov - na počest odhalení pomníku J. J. Staňkovského
Role
Přednes: Marie Laudová