Proslov - na počest sjezdu učitelstva slovanského
Autoři