Proslov - na počest IV. sjezdu katolického lidu českoslovanského.
Autoři