Proslov - pro dělnictvo sociálně demokratické
Autoři
Role