Úvodní slovo o Bartoši Vlčkovi
Role
Přednes: Miloš Jirko