Koncert s popsinger Hitoto-Yo s orchestrem Státní opery
Autoři
Role
Sólistka: Hitoto-Yo