Estrádní večer na počest delegátů krajské všeodborové konference
Autoři