Úvodní slovo - k 90. výročí úmrtí Tarase Ševčenka
Role