Projev - na paměť 85. výročí narození Maxima Gorkého
Role