Slavnostní zasedání Ústředního akčního výboru Národní fronty
Autoři