Vyhrazeno Ústřednímu akčnímu výboru Národní fronty
Autoři