Slavnostní schůze Ústředního akčního výboru Národní fronty
Autoři