Zasedání Ústředního akčního výboru Národní fronty
Autoři