Smuteční shromáždění na paměť presidenta republiky Antonína Zápotockého
Autoři