Árie Louisy ze stejnojmenné opery
Role
Klavírní doprovod: Josef Chaloupka