Slavnostní proslov - k odhalení Honzlovy pamětní desky
Role