Slavnostní večer "Vítáme vás ve staré vlasti"
Autoři