Slavnostní shromáždění k 80. výročí narození Klementa Gottwalda
Autoři