Slavnostní shromáždění na závěr Měsíce československo-sovětského přátelství
Autoři