Slavnostní koncert spojených hudeb ministerstev vnitra
Autoři