Shromáždění k 25. výročí vzniku Varšavské smlouvy
Autoři