Slavnostní shromáždění u příležitosti 114. výročí narození V. I. Lenina
Autoři