Slavnostní večer na počest 90. výročí narození Klementa Gottwalda
Autoři