Brouk v hlavě
Role
Victor Emmanuel Chandebise Poche: Emil Horváth
Camille Chandebise: Maroš Kramár
Roman Tournel: Ľubomír Paulovič
Doktor Finache: Juraj Slezáček
Carlos Homenides de Histangua: Michal Dočolomanský
Augustin Feraillon: Oldřich (Oldo) Hlaváček
Etienne: Peter Bzdúch
Raymonde Chandebisová: Kamila Magálová
Lucienne Homenidesová de Histangua: Zdena Studenková
Olympia Feraillonová: Mária Kráľovičová
Antoinette: Diana Mórová
Eugénie: Anna Maľová