Kde se rodí tanečníci – 75 let Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
Autoři