Árie Markétky z 1. jednání opery Faust a Markétka
Role
Markétka: Jana Havranová