Oldřich Mikulášek
Datum narození
26.05.1910
Datum úmrtí
13.07.1985
Životopis
Narozen v Přerově, zemřel v Brně. Po absolvování obchodní školy v Přerově (1927) vystřídal řadu zaměstnání. Potom působil jako redaktor: 1937-1945 a 1948-1952 Lidových novin, 1945-1948 Rovnosti, 1952-1957 Čs.rozhlasu v Brně, 1957-1964 časopisu Host do domu. Od 1964 byl spisovatelem z povolání. 1971-1980 byl postižen zákazem publikování. Jeho tvarově rozmanitá poezie sahající od lyrických poloh k epické drobnokresbě a bohatý rejstřík výrazových prostředků od citátů až po novotvary představuje autora jako osobitý zjev české poezie, syntetizující inspirační zdroje předchozích generací (Marné milování, Podle plotu, Ortely a milosti, První obrázky, Svlékání hadů, Agogh, Žebro Adamovo aj.). Pohřben na Ústředním hřbitově (25e, 10) v Brně.
Je autorem titulů