Ludwig Anzengruber
Je autorem titulů
Zlé svědomí (Činohra)