Vlasta Dvořáčková
Datum narození
27.02.1924
Životopis
Narozena ve Žďáru nad Sázavou. Studovala na reálném gymnáziu v Havlíčkově Brodě (maturovala 1943) a v letech 1945-1949 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a polštinu (doktorát 1952). 1950-1952 byla zaměstnána jako redaktorka nakladatelství Práce, 1952-1954 jako redaktorka Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (od 1965 s názvem Odeon), od roku 1954 byla ve svobodném povolání. Po návratu do Odeonu (1965) se zprvu zabývala německou a anglickou literaturou, později odpovědná redaktorka literatury polské. Od roku 1979 v důchodu. Patřila k autorům sdruženým kolem časopisu Květen. Dále přispívala do Literárních novin, Hosta do domu, Tvorby, Divadla aj. Je autorkou rozhlasových her Špička jehly (1975), Zelený svět (1978), Ctnost české šlechtičny (1980), Kyselé jablko (1982) a Zvláštní nota (1984). Pro Čs.televizi zdramatizovala Povídky Svatopluka Čecha (1976). Mezi její nejznámější básnické sbírky patří Jen galerie (1959), Mezi chodci (1962), Nechat odjet prám (1968). Bohatá je hlavně činnost překladatelská (z polštiny, prózu také z němčiny a angličtiny); nejvýznamnější jsou její překlady předních soudobých polských básníků.
Textové a hudební úpravy
Prospaný život – Benefice Luby Skořepové premiéra SEZONA 2003/2004 - Překlad