Arnošt Procházka - překladatel
Datum narození
15.11.1869
Datum úmrtí
16.01.1925
Další používaná jména
A. P.
František Jelínek
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Literární, výtvarný a divadelní kritik a estetik, vůdčí osobnost dekadentního křídla generace 90. let 19. století; básník, překladatel a propagátor především francouzských symbolistů. Studoval německé gymnázium v Praze, pro obranu českého národa byl však v tercii vyloučen a přestoupil na českou střední školu na Malé Straně, kde se spřátelil s J. Karáskem. Nedokončil studium práv a stal se praktikantem finančního ředitelství, krátce úředníkem u dráhy a nakonec úředníkem (a posléze vrchním účetním) pražského zemského výboru. S J. Karáskem založil 1894 Moderní revui, kterou vedl, redigoval (od 1901 i sám financoval) až do své smrti.
Ve svém bytě (redakci) pořádal pravidelná setkání mladých autorů sympatizujících s Moderní revuí. 1896–1899 spoluorganizoval spolek Intimní volné jeviště, od r. 1905 se podílel na řízení edic K. Neumannové Čeští autoři a Knihy dobrých autorů.
Textové a hudební úpravy
Matiné klubu solistů Národního divadla premiéra SEZONA 1919/1920 - Překlad
Pelleas a Melisanda premiéra SEZONA 1921/1922 - Překlad
Nelidská země premiéra SEZONA 1922/1923 - Překlad
Hoffmannovy povídky premiéra SEZONA 1930/1931 - Překlad