Jakub Arbes
Datum narození
12.06.1840
Datum úmrtí
08.04.1914
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Syn ševcovského mistra, vyrostl v dělnickém prostředí Smíchova. Studoval na reálném gymnáziu, kde byl žákem Jana Nerudy. V roce 1859 se stal posluchačem techniky, avšak studia nedokončil, protože se rozhodl věnovat se žurnalistice a literární tvorbě. V roce 1867 se stal nakrátko členem redakce Hlasu, poté redigoval Vesnu kutnohorskou. V letech 1868-1877 byl redaktorem Národních listů, kde se významně účastnil boje za národnostní a politická práva českého národa. Za opoziční postoj Národních listů proti vídeňské vládě byl soudně stíhán a v roce 1873 i vězněn. 1877-1878 byl redaktorem časopisu Politik. 1876-1879 působil jako dramaturg Prozatímního divadla. Po roce 1879 se již zcela věnoval literární tvorbě. Z jeho dramatických pokusů dosáhla úspěchu dramatizace vlastního románu Moderní upíři (1884). Měl rozhled po světovém kulturním dění, jazykové znalosti a citlivý smysl pro hereckou problematiku, který prokázal jako divadelní kritik České Thálie. Po odchodu z Prozatímního divadla dále překládal (Ibsen:Nora; týž:Nepřítel lidu aj.) a věnoval se divadelní publicistice. V řadě divadelních studií a črt se zabýval některými kapitolami z dějin českého divadla. Přes beletristickou formu však mají mnohdy i hodnotu vědeckých objevů. Významné jsou jeho portréty představitelů soudobého hereckého umění (zejména J.J.Kolára, F.Kolára, O.Sklenářové-Malé, J.Seiferta, J.Šamberkové). Věnoval pozornost též otázkám divadelní organizace a vedení správy divadel, problematice koncepčních i dílčích otázek volby repertoáru, také práci venkovských scén, pozorně si všímal jevištní řeči, zamýšlel se nad významem divadla pro národní společnost. Pohřben na hřbitově Malvazinky (A, I, 127), Praha 5.
Textové a hudební úpravy
Jací jsou ti naši muži premiéra SEZONA 1888/1889 - Překlad
Nora premiéra SEZONA 1888/1889 - Překlad
Zlatý pavouk premiéra SEZONA 1888/1889 - Překlad
Dcera pana Fabricia premiéra SEZONA 1889/1890 - Překlad
Madame Spinetti premiéra SEZONA 1889/1890 - Překlad
Zlaté rybky premiéra SEZONA 1889/1890 - Překlad
Nepřítel lidu premiéra SEZONA 1890/1891 - Překlad
Praha je Praha! premiéra SEZONA 1891/1892 - Překlad, Úprava
Dva šťastné dny premiéra SEZONA 1892/1893 - Překlad
Nora premiéra SEZONA 1901/1902 - Překlad
Nora premiéra SEZONA 1918/1919 - Překlad
Nora premiéra SEZONA 1927/1928 - Překlad