Ludvík Aškenazy
Datum narození
24.02.1921
Datum úmrtí
18.03.1986
Životopis
Narozen v Českém Těšíně, zemřel v Bolzanu (Itálie). Střední školu vychodil v Polsku, ale maturoval v roce 1939 na střední škole v Stanislavi (Ukrajina). Na univerzitě ve Lvově studoval slovanskou filologii a všeobecné dějiny. V letech 1942-1945 se účastnil bojů čs.armádního sboru v SSSR, od roku 1945 pracoval v Čs.rozhlasu v Praze jako zahraničně politický komentátor. V této funkci cestoval v NDR a Polsku, později též v USA, Indii, Itálii a Japonsku. Po srpnu 1968 žil v NSR. Autor nebo spoluautor námětů a scénářů filmů (Můj přítel Fabián,1953; Tam na konečné,1957; Májové hvězdy,1959; Křik,1963), autor rozhlasových (Servítek,1967; Kůže,1968; Pašije pro Andělku,1968) a divadelních her (Host,1960; C.k.státní ženich, tisk 1963, prem.1962). Psal reportážní črty, povídky, novely (Vysoká politika,1953; Indiánské léto,1956; Vajíčko,1963). Jeho prózy mají lyrický ráz, uplatňují zálibu v naivním a miniaturním světě dětí s jejich uvolněnou fantazií (Dětské etudy,1955; Psí život,1959; Putování za švestkovou vůní,1959; Praštěné pohádky,1966; Cestopis s jezevčíkem, 1970). V emigraci psal převážně německy (Wo die Füchse Blockflöte spielen, Märchen,1976).
Je autorem titulů
Rasputin (Činohra)