Hermann Bahr
Je autorem titulů
Děti (Činohra)
Zuzanka (Činohra)
Fotogalerie
Děti - 23.12.1910 (J. Hurt, R. Deyl, J. Vávra, R. Schlaghammer, Z. Rydlová, H. Bahr, J. Kvapil)
Foto: Karel Váňa