Olga Barényiová
Je autorem titulů
Zámek Miyajima (Činohra)