Miroslav Barvík
Datum narození
14.09.1919
Datum úmrtí
02.03.1998
Životopis
Narozen v obci Lužice (u Hodonína), zemřel v Brně. Hudební skladatel a kritik. Po maturitě na reálce v Hodoníně (1937) studoval skladbu a klavír na brněnské konzervatoři (1937–1942) a zároveň hudební vědu na univerzitě (absolvoval 1948). Byl také soukromým žákem V. Nováka (1942–1944), studium dokončil u J. Řídkého na mistrovské škole pražské konzervatoře (1946–1948). Působil jako pedagog, angažoval se kulturně i politicky. Roku 1960 se stal referentem pro vysoké školy uměleckého směru na ministerstvu školství a kultury. Psal do Hudebních rozhledů, Literárních novin, Tvorby, Rudého práva, Rytmu aj.
Textové a hudební úpravy
Na jih od 38. rovnoběžky premiéra SEZONA 1950/1951 - Hudba