Ludwig van Beethoven
Datum narození
15.12.1770
Datum úmrtí
26.03.1827
Životopis
Německý hudební skladatel, narodil se v Bonnu, zemřel ve Vídni. (Přesné datum narození není známo, uvádí se 15. 12., 16. 12., jisté je datum křtu 17. 12.) Jeho hudební nadání se projevovalo už od dětství, které ale nebylo příliš šťastné. Jeho otec, dvorní tenorista, propadl alkoholu a talent syna zneužíval jako zdroj příjmů. Od 9 let se mladý Beethoven vzdělával u bonnského varhaníka a vedoucího kurfiřtského divadla Ch. G. Neffeho, kterého později zastupoval ve funkci chrámového varhaníka a ve 13 letech již publikoval své první dílo. Od r. 1792 žil trvale ve Vídni, kde studoval u významných skladatelů (Haydn, Salieri, Albrechtsberger). Sám si doplňoval i všeobecné vzdělání, zajímal se o historii, filozofii, politické a kulturní otázky.

Díky své oblibě a finanční podpoře aristokracie mohl celý život zůstat svobodným umělcem. Ještě před třicátým rokem se u něho začaly projevovat problémy se sluchem, zanedlouho zcela ohluchl. Jeho genialita mu však umožnila vytvořit největší hudební díla v době, kdy byl již hluchý. Jeho osobní život nebyl příliš šťastný. Po ztrátě sluchu se stáhl z veřejného života a komponoval v soukromí. Jeho jedinou láskou a celoživotní partnerkou byla hudba. Koncem roku 1836 onemocněl zánětem pohrudnice, později se přidala ještě nemoc jater. Těžce nemocný skladatel zemřel na jaře 1827 ve věku 57 let. Na jeho pohřeb ve Vídni přišlo kolem 20 000 lidí.

Nejobsáhlejší celek Beethovenova díla tvoří 9 symfonií – nejznámější č. 3 Es dur Eroica, č. 5 c moll Osudová, č. 6 F dur Pastorální nebo č. 9 d moll, jejíž závěrečná čtvrtá věta je známá jako Óda na radost na báseň Friedricha Schillera. Dále zkomponoval 32 klavírních sonát, 10 sonát pro klavír a housle, 5 klavírních koncertů a nespočet komorních skladeb, církevní a kantátová díla. Jedinou Beethovenovou operou je Fidelio z roku 1805. Jde o vrcholné dramatické dílo se silným a věčným tématem lidské touhy po svobodě.
Textové a hudební úpravy
Koriolan premiéra SEZONA 1886/1887 - Hudba
Egmont premiéra SEZONA 1891/1892 - Hudba
Sedmá symfonie A Dur (Kubánský balet Camagüey) premiéra SEZONA 1985/1986 - Hudba
Čest tanci (Choreografické miniatury, Leningrad) premiéra SEZONA 1986/1987 - Hudba
Miniatury premiéra SEZONA 2004/2005 - Hudba
Bezpředmětná křehkost premiéra SEZONA 2006/2007 - Hudba
Aimless Fragility premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Mezinárodní týdny tance 2009 - Gala večer premiéra SEZONA 2008/2009 - Hudba
Frozen Roses (Jihočeský balet České Budějovice) premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Graffiti premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
The Best of (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
420PEOPLE & Kidd Pivot Frankfurt RM premiéra SEZONA 2010/2011 - Hudba
Gala s mladými – Petr Zuska Gala X premiéra SEZONA 2011/2012 - Hudba
Ballettissimo premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Dance Gala premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Vertigo premiéra SEZONA 2015/2016 - Hudba
Gods and Dogs premiéra SEZONA 2019/2020 - Hudba
Kylián – Mosty času premiéra SEZONA 2019/2020 - Hudba
Acqua Alta (Adrien M & Claire B, Francie) premiéra SEZONA 2021/2022 - Hudba