Alois Bejblík
Datum narození
02.01.1926
Datum úmrtí
23.06.1990
Životopis
Překladatel z angličtiny, literární historik. Narodil se v Praze, zemřel tamtéž. Vystudoval anglistiku, bohemistiku a komparatistiku na FF UK (1950). Byl zaměstnán na ministerstvu práce, od roku 1970 překladatel z povolání, koncem 80. let přednášel na DAMU, několikrát byl na studijních pobytech v Anglii. Zaměřoval se především na alžbětinské drama, od konce 70. let překládal Shakespeara, ale i anglicky psanou poezii a literaturu faktu. Podílel se na reprezentativní publikaci Alžbětinské divadlo (1978–1985). Své odborné znalosti využil v esejích o renesanční Anglii (Shakespearův svět, 1979; Život a smrt renesančního kavalíra, 1989; Shakespeare a dobrá královna Anna, 1989).
Textové a hudební úpravy
První stránka premiéra SEZONA 1976/1977 - Překlad, Úprava
Ohlédni se v hněvu premiéra SEZONA 1980/1981 - Překlad