Josef Jiránek - klavírista
Datum narození
24.03.1855
Datum úmrtí
09.01.1940
Životopis
Narozen v obci Ledce, zemřel v Praze. Nadaného hocha přijal do své domácnosti Bedřich Smetana a učil jej hře na klavír a skladbě (1865-1872). Ve hře na housle se vzdělal u M.Angra a V.Hřímalého a na harfu u V.A.Staňka. Absolvoval 2.ročník varhanické školy (1872-1873), pak podnikl s H.Wihanem koncertní turné po Čechách. Byl členem Kruhu mladých hudebníků a učil zpěvu na reálném gymnáziu v Praze (1876-1877). Poté byl v Rusku učitelem klavíru, harfy, hudební teorie a zpěvu na gymnáziu D.D.Obolenské v Charkově (1877-1891). Pokračoval jako profesor klavíru na pražské konzervatoři (1891-1923), kde vyvinul velmi záslužnou činnost, též jako autor cenných pedagogických prací. Veřejně vystupoval 70 let (1867-1937) doma i v zahraničí (Vídeň, Německo, Rusko). Činný též jako doprovázeč, komorně hrával zvláště s Českým kvartetem (od 1892). Vedle pedagogické činnosti na konzervatoři učil na klavír Smetanovy dcery, děti Smetanových sester, v rodině hraběte Nostice. Smetana v něm spatřoval naději skladatelskou, v tomto oboru se Jiránek zpočátku pěkně uplatňoval, zanechal však tvorby (1892), když poznal skladby nové generace, zvláště V.Nováka. Bratr skladatele a pedagoga Aloise Jiránka, skladatele a pedagoga Stanislava Jiránka.
Je autorem titulů
Role
Velký koncert - zakončení cyklu skladeb Bedřicha Smetany premiéra SEZONA 1899/1900 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír
Koncert (I.) premiéra SEZONA 1900/1901 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír
Představení ve prospěch hladovějícího Ruska premiéra SEZONA 1921/1922 - Hra na klavír