V. Štěpán
Datum narození
12.12.1889
Datum úmrtí
24.11.1944
Životopis
Český klavírista, hudební estetik a skladatel. Narodil se v Pečkách u Prahy, zemřel v Praze. Manžel I. Štěpánové-Kurzové. V letech 1913-1914 absolvoval studium hudební vědy na UK v Praze u Z. Nejedlého., 1913-1914 studoval na německých univerzitách v Praze a v Berlíně. Člen České akademie věd a umění (1924). Od r. 1935 1935 pedagog na pražské konzervatoři, 1946 in memorian jmenován profesorem mistrovské školy s účinností od r. 1939. Propagátor nové české hudby, řadu děl uvedl v premiérách (např. r. 1911 Novákův cyklus Pan). 1913-1914 souborně provedl Smetanovy České tance a Polky. Autor studií o V. Novákovi a J. Sukovi, klavírních a komorních skladeb a písní.
Je autorem titulů
Naděje (Koncert)
Posvícení (Koncert)